ΒA (Hons) Marketing Management (Μάρκετινγκ) – Metropolitan College (Μητροπολιτικό Κολλέγιο)

mitropolitiko-kollegioΕίναι γεγονός ότι o χώρος του Marketing την τελευταία δεκαετία γνωρίζει στην Ελλάδα πρωτοφανή ανάπτυξη. Το μάρκετινγκ πάντα βρισκόταν στην καρδιά κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης., Ωστόσο, η ανάπτυξη του Μάρκετινγκ μέσω των ψηφιακών μέσων (Digital Marketing) έδωσε στις επιχειρήσεις νέα πνοή και τρόπους προσέγγισης του πελάτη, προσφέροντας παράλληλα στους αποφοίτους σημαντικές δυνατότητες για μια δημιουργική και προσοδοφόρα επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Μάρκετινγκ, BA (Hons) Marketing Management, προσφέρει στους φοιτητές ένα σύγχρονο υπόβαθρο γνώσεων στο αντικείμενο, καλύπτοντας όλο το φάσμα λειτουργιών του Marketing και αναπτύσσοντας στελέχη ικανά να σταδιοδρομήσουν σε όλες τις θέσεις εργασίας των εμπορικών τμημάτων κάθε σύγχρονης επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης.. Παρακολουθώντας ένα μείγμα θεωρητικών αλλά και εφαρμοσμένων, καινοτόμων και επίκαιρων μαθημάτων, οι φοιτητές συνδυάζουν τη γνώση με την απαραίτητη πρακτική εμπειρία και επιτυγχάνουν με την αποφοίτησή τους να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με συνδυασμό σύγχρονων διαδραστικών μεθόδων, όπως ομιλίες και πιστοποιημένα σεμινάρια από στελέχη της αγοράς και επισκέπτες καθηγητές, σύγχρονες μελέτες περίπτωσης τόσο από την Ελληνική όσο και από την διεθνή αγορά, καθώς και προσομοιώσεις πραγματικών επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εκπαιδεύει με εφαρμοσμένο τρόπο τους φοιτητές στη ψηφιακή διάσταση του Marketing, η οποία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Διάρκεια: 4 έτη (full-time) ή 3 έτη (fast-track)

Γλώσσα: Ελληνικά

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το πρόγραμμα ΒΑ (Hons) Marketing Management προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα σε όσους θέλουν να εξελιχθούν επαγγελματικά στον κλάδο του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων σε ποικίλα τμήματα όπως:

  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ,
  • Επικοινωνίας,
  • Διαφήμισης,
  • Δημόσιες Σχέσεις,
  • Έρευνα Αγοράς,
  • Διοίκηση Προϊόντος –Επωνυμίας (Brand Management),
  • Πωλήσεις
  • Δραστηριοποιηθούν ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας τη δική τους νεοφυή ή οικογενειακή επιχείρηση μέσω της παροχής υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ.

Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά πανεπιστημιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Website