Χρηματιστής (Stockbroker)

Χρηματιστής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με επενδυτικές και χρηματιστηριακές εργασίες, εκτελώντας τις εντολές και τις οδηγίες των πελατών του, προκειμένου να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές και στέλνοντας την εντολή αγοράς ή πώλησης στο χώρο αγοραπωλησιών του χρηματιστηρίου.

Πιο συγκεκριμένα, εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας τού χρηματιστηρίου στον πελάτη του, τον συμβουλεύει κατάλληλα έτσι ώστε να αποκομίσει το μεγαλύτερο κέρδος από την αγορά και την πώληση μετοχών, ενώ παράλληλα ενημερώνεται για τις επενδυτικές του επιθυμίες και την οικονομική του δυνατότητα, ώστε να βρεθούν οι καλύτερες μετοχές για αγορά ή να πωληθούν άλλες την κατάλληλη στιγμή. Τέλος ενημερώνει τον πελάτη για το κέρδος ή τη ζημιά, παραδίδοντας τις μετοχές στον πελάτη και διεκπεραιώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται.

Προσωπικές δεξιότητες

Ο χρηματιστής προκειμένου να ασκήσει με επιτυχία τις επαγγελματικές του δραστηριότητες χρειάζεται να διαθέτει οξεία αντίληψη των καταστάσεων, ικανότητα συνδυασμού στοιχείων και πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών, κριτική σκέψη, ορθή εκτίμηση των καταστάσεων και των οικονομικών συνθηκών, αποφασιστικότητα και άνεση στις επικοινωνίες, αριθμητική και υπολογιστική ικανότητα, οργανωτικές ικανότητες, τήρηση των χρονικών προθεσμιών και ικανότητα διαχείρισης άγχους κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης.

Χρειάζεται επίσης, να διαθέτει εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις, καλή γνώση της αγοράς και να ενημερώνεται διαρκώς για την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων του χρηματιστηρίου, ώστε να δίνει τις καλύτερες δυνατές συμβουλές στους πελάτες του και να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ο χρηματιστής μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, των οποίων οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο και απασχολούν χρηματιστές για την παρακολούθηση των μετοχών και την εκτέλεση εντολών ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, βρίσκοντας μόνος του πελάτες και επενδύοντας γι’ αυτούς.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Οικονομικό (ΣΣΑΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς