Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Η εταιρεία Κοτσοβός δραστηριοποιούμενη στο χώρο του υδραυλικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της στον τομέα των πωλήσεων ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο Marketing / Πωλήσεων.

Αρμοδιότητες

 • Μελέτη, Παρακολούθηση και Ανάλυση της Αγοράς και του Ανταγωνισμού.
 • Σχεδιασμός Στρατηγικής Πωλήσεων και Εμπορικής Ταυτότητας.
 • Διατήρηση και Ανάπτυξη Πελατολογίου.
 • Διαχείριση πελατολογίου μέσω προσωπικής, τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
 • Σχεδιασμός, παρακολούθηση και παρουσίαση Δεικτών Πωλήσεων μέσω reporting.
 • Εκπαίδευση, Συντονισμό και Εποπτεία ομάδας πωλήσεων.

Προσόντα

 • Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων / Marketing ή σε συναφές αντικείμενο.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε αντίστοιχη θέση ευθύνης με γνώση από πωλήσεις λιανικής και χονδρικής (θα εκτιμηθεί προηγούμενη γνώση ή/και εμπειρία σε εταιρία με υδραυλικό εξοπλισμό).
 • Ηλικίας 30 έως 40 ετών.
 • Άριστη γνώση χειρισμού H/Y και εφαρμογών CRM, Ms Office.

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:

 • Επικοινωνιακές, Οργανωτικές και Διοικητικές ικανότητες.
 • Πολύ καλές δεξιότητες Εκπαίδευσης, Συντονισμού, Κινητοποίησης και Εποπτείας.
 • Αναλυτική και Εμπορική Σκέψη με δυνατότητες παρουσίασης αποτελεσμάτων.
 • Ευέλικτος, Ενθουσιώδης, Δημιουργικός, Δραστήριος, Εξωστρεφής.
 • Ευχέρεια για ταξίδια ανά την επικράτεια.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Σύμβαση διαρκείας αορίστου χρόνου.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Bonus παραγωγικότητας.
 • Φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον εργασίας.

Εταιρεία: Κοτσοβός
Επικοινωνία: Κοτσοβός
e-mail: [email protected]