Η αγγελια αυτη δημοσιευθηκε πριν από 2 μηνες και ισως εχει καταργηθει

Η Creta Farms μία από τις δυναμικότερες Εταιρείες στο χώρο των αλλαντικών, ζητά να προσλάβει Credit Control Supervisor, (CODE: CCS_0617), στις εγκαταστάσεις μας στο Κρυονέρι

Ο Credit Control Supervisor είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση , παρακολούθηση και διαχείριση της πορεία των λογαριασμών χρηματοδοτήσεων και πελατών του Ομίλου. Η Θέση αναφέρεται στον Group Treasurer του Ομίλου.

Responsibilities

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Διασφάλιση της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων των πελατών
 • Διασφάλιση της συνεχούς ροής εισπράξεων σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας
 • Συμφωνία λογαριασμών με πελάτες του Ομίλου και με πελάτες εκχωρημένους σε εταιρίες Factoring σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση
 • Συμφωνία λογαριασμών χρηματοδοτήσεων και εκχωρήσεων με εταιρείες factoring σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση
 • Παρακολούθηση προμηθειών και τόκων από χρεώσεις εταιρειών factoring και εκτίμηση των πιστωτικών κινδύνων
 • Προετοιμασία του ημερήσιου, εβδομαδιαίου και μηνιαίου report εισπράξεων
 • Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πωλήσεων για τον συντονισμό των απαιτήσεων
 • Συνεχής συνεργασία με τα εκάστοτε factoring
 • Επίβλεψη τήρησης της πολίτικης πιστώσεων σε θέματα τήρησης απογραφικού πελατών

Qualifications & Skills

Απαραίτητα Προσόντα :

 • Κάτοχος Διπλώματος ΑΕΙ /ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) /Οικονομικά θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • 7-10 έτη σχετικής εργασιακής εμπειρίας σε τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου ή Λογιστηρίου εκ των οποίων τα 5 έτη σε θέση ευθύνης σε Βιομηχανία , στον κλάδο των τροφίμων ή καταναλωτικών προϊόντων
 • Εμπορική αντίληψη και γνώση της αγοράς και των κινδύνων της
 • Προηγούμενη Εμπειρία σε διαχείριση εταιριών factoring θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Άριστη γνώση Λογιστικής
 • Πολύ καλή γνώση SAP R/3 , Η/Υ και πληροφορικών συστημάτων (MS Office: XL & PP proficiency)
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και υψηλή εμπιστοσύνη στην εκπόνηση επαγγελματικών σχεδίων. Δυνατότητα ταχύτατης αντίληψης των επιχειρησιακών απαιτήσεων και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Εξαιρετικά αναπτυγμένες διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Ισχυρή ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων με αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και ακεραιότητα
 • Πνεύμα συνεργασίας ,ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Benefits

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Σύγχρονο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Εταιρεία: Creta Farms
Επικοινωνία: Creta Farms