Διαφημιστής (Advertiser)

Διαφημιστής είναι ο επαγγελματίας που ασχολείται με την πληροφόρηση των καταναλωτών, τη διαφημιστική προβολή προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας τους και την αύξηση των πωλήσεων. Αντικείμενο της εργασίας του δηλαδή είναι ο προγραμματισμός του μάρκετινγκ, η οργάνωση εκθέσεων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών και ο καθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής των προϊόντων της επιχείρησης.

Ο διαφημιστής συγκεντρώνει δεδομένα από τις έρευνες marketing ώστε να βοηθήσει τους υπεύθυνους προϊόντων στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το προϊόν. Ειδικότερα, οι αποφάσεις αυτές αφορούν στον καθορισμό της τιμής πώλησης, την προώθηση του προϊόντος στην αγορά καθώς και την επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων.

Οι διαφημιστικές εταιρείες αποτελούν τον κύριο χώρο απασχόλησής του, ενώ μπορεί επίσης να εργαστεί σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, σε τράπεζες και εξαγωγικούς οργανισμούς, βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, μεγάλα καταστήματα κλπ.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.