Στέλεχος Έρευνας Αγοράς (Market Research Executive)

Στέλεχος έρευνας αγοράς είναι ο επαγγελματίας ο οποίος προσφέρει μια εξειδικευμένη υπηρεσία στον τομέα των στατιστικών ερευνών και της προώθησης των πωλήσεων.

Στόχος του στελέχους είναι η διερεύνηση, για λογαριασμό του πελάτη του, των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ενός προϊόντος / υπηρεσίας, της οικονομικής κατάστασης, των τεχνολογικών εξελίξεων και των προτιμήσεων και συνηθειών των καταναλωτών μιας περιοχής. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα υποδεικνύει στον πελάτη αν είναι επικερδής η είσοδος στην συγκεκριμένη αγορά, ενώ το στέλεχος μπορεί να του προτείνει από τον τρόπο και τη γενικότερη στρατηγική εισόδου στην συγκεκριμένη αγορά μέχρι και την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει για την καθιέρωση του προϊόντος /υπηρεσίας του.

Επιπλέον, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του μπορεί να περιλαμβάνονται:

  • Έρευνες αγοράς κατά παραγγελία που διεξάγονται ειδικά για τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη.
  • Παρακολούθηση λιανικών πωλήσεων.
  • Εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού μεθόδων εισόδου σε νέα αγορά ή εισόδου νέων προϊόντων σε υφιστάμενες αγορές.
  • Εκπόνηση πλάνου μάρκετινγκ και προωθητικών ενεργειών.

Το πελατολόγιο που ενδιαφέρεται για έρευνες αγοράς είναι αρκετά ευρύ καθώς η πληθώρα των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών από διαφορετικές εταιρείας και ο οξύς ανταγωνισμός μεταξύ τους κάνουν επιτακτική την ανάγκη πραγματοποίησης ερευνών και αναλύσεων.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών