Κτηματομεσίτης (Estate Agent)

Κτηματομεσίτης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος έχει ως αντικείμενο εργασίας την πώληση και εκμίσθωση συγκεκριμένων εκτάσεων γης. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει, με εντολή του πελάτη του, την πώληση ή την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του και συμβάλλει στον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας στα υπό αγοραπωλησία ακίνητα από νομικής, δασικής, πολεοδομικής και αρχαιολογικής πλευράς.

Ακόμη, βοηθά τους υποψήφιους αγοραστές, τους μισθωτές ή τους πληρεξούσιους τους, στην ανεύρεση ακινήτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους και αποδίδει το εισόδημα σε ξένο νόμισμα. Πολλές φορές αναλαμβάνει, σε συνεργασία με ειδικευμένους εκτιμητές και επόπτες, την εκτίμηση της πραγματικής τρέχουσας αξίας της γης που προορίζεται για αγορά ή για πώληση.

Ο κτηματομεσίτης είναι ο ειδικός διαμεσολαβητής ο οποίος είναι απαραίτητος σε κάθε συναλλαγή, με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία, καθώς υποστηρίζει σε κάθε αγοραπωλησία τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές και τους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποφυγή λανθασμένων επιλογών σε σχέση με τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας. Ασχολείται με εκτιμήσεις ακινήτων και τη διερεύνηση της αγοράς ακινήτων για λογαριασμό των πελατών του. Παράλληλα, διευκολύνει τον οικονομικό προγραμματισμό των συναλλασσομένων εφαρμόζοντας τις γνώσεις που έχει πάνω σε θέματα χρηματοδότησης, νομοθεσίας, φορολογίας, πολεοδομίας και άλλων απαραίτητων στοιχείων του τομέα της αγοραπωλησίας ακινήτων.

Η αμοιβή του συνήθως καταβάλλεται μετά την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου και αφορά την εργασία που προσέφερε για την ανεύρεση υποψήφιου αγοραστή ή πωλητή της ακίνητης περιουσίας που διαπραγματεύεται. Οι αποδοχές του παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων και την προσφορά και ζήτηση στην αγορά ακινήτων.

Επαγγελματική αποκατάσταση

Ο κτηματομεσίτης έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως σύμβουλος εταιριών επενδύσεων σε ακίνητα και εταιρίες αγοραπωλησίας ακινήτων, σε κτηματομεσιτικά γραφεία, οικοδομικές και κατασκευαστικές εταιρείες, σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες ή να λειτουργήσει το δικό του μεσιτικό γραφείο.