Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Anoikto Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΑΣΤΑ ΕΑΠ) αποτελεί την κύρια πύλη διασύνδεσης του ΕΑΠ με την αγορά εργασίας και επιχειρηματικότητας και παρέχει τους μηχανισμούς και το πλαίσιο συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης της σταδιοδρομίας, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές, τους αποφοίτους και γενικότερα την κοινότητα του ΕΑΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑΣΤΑ μεριμνά για την βιώσιμη και συντονισμένη προσέγγιση των πολιτικών και τη συνεργασία των επιμέρους τμημάτων και υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Κυρίαρχος στόχος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι:

  • να προσφέρει στους φοιτητές και απόφοιτους του ΕΑΠ τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στο περιβάλλον της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
  • να τους βοηθήσει να γνωρίσουν νέες δυνατότητες μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
  • να παρέχει συνεχώς υπηρεσίες πρόσβασης σε πληροφόρηση σχετική με την απασχόληση και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής Δομές:

Website