Βιβλιοθήκη – Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) λειτουργεί η εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, (ΑΒΚΠ).

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη των διαδικασιών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της έρευνας στο ΕΑΠ, η οργάνωση και η διάθεση του παντός είδους υλικού της (έντυπο, ψηφιακό, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου κλπ.) και των υπηρεσιών της, ώστε να αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας με σύγχρονα μέσα.

Όλα τα βιβλία και φυλλάδια της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμα προς δανεισμό, με εξαίρεση τα Πληροφοριακά βιβλία (λεξικά, ευρετήρια, εγκυκλοπαίδειες κτλ), τα τεύχη περιοδικών και τα βιβλία τα οποία κρίνονται από τη διοίκηση της Βιβλιοθήκης ως μη διαθέσιμα προς δανεισμό λόγω της σπανιότητάς τους και του υψηλού τους κόστους.

Η Βιβλιοθήκη του ΕΑΠ  διατηρεί επίσης στη συλλογή της ψηφιακό υλικό, το οποίο δεν είναι διαθέσιμο προς δανεισμό, αλλά διατίθεται για χρήση μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό στα αναγνωστήρια και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για χρήση οπτικοακουστικού υλικού, καθώς επίσης και τις online υπηρεσίες της βιβλιοθήκης στους υπάρχοντες σταθμούς εργασίας, εγγραφόμενοι κάθε φορά στο βιβλίο επισκεπτών το οποίο βρίσκεται στην είσοδο.

Η Βιβλιοθήκη του Ανοικτού Πανεπιστημίου αφενός παρέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο ερευνητή, αφετέρου συγκεντρώνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της:

 • Γενικό πληροφοριακό υλικό όπως Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, Βιβλιογραφικούς καταλόγους, Εγχειρίδια κ.α.
 • Επιστημονικά βιβλία
 • Περιοδικές εκδόσεις επιστημονικού και γενικού ενδιαφέροντος
 • Πληροφοριακά έντυπα και οπτικοακουστικό υλικό
 • Βιβλία και δωρεές ειδικών και γενικών θεμάτων και ενδιαφέροντος
 • Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
 • Λογιστικά πακέτα (επεξεργασίας κειμένων, γραφικά, πακέτα στατιστικής επεξεργασίας κ.α.)
 • Υλικό του Open University της Αγγλίας
 • Ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικά περιοδικά
 • Κλαδικές μελέτες
 • Διδακτορικές διατριβές
 • Διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν στο Ε.Α.Π.

Ειδικότερα για το τελευταίο, όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του ΕΑΠ έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών όλων των μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ ανεξαρτήτως προγράμματος σπουδών τους καθώς επίσης και στις εκπονηθείσες διδακτορικές εργασίες.

Ιστοσελίδα

Website