Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Πατρών

Panepistimio Patron - Oikonomologos.gr - logoΤο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών δημιουργήθηκε το 2011 με σκοπό την χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών του.

Οι ασκούμενοι φοιτητές αμοίβονται και ασφαλίζονται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος και όχι από το φορέα απασχόλησης, ενώ ο φορέας απασχόλησης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση του ιδιωτικού (π.χ λογιστικό γραφείο, τράπεζα) ή του δημόσιου τομέα.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα είναι:

  • Κάθε έτος προκηρύσσεται περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των φοιτητών πρόγραμμα.
  • Αναρτώνται σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης στους χώρους του τμήματος.
  • Κατόπιν, το τμήμα αξιολογεί και προεπιλέγει τους φοιτητές που θα συμμετάσχουν με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς διαγωνιστεί και το μέσο όρο της βαθμολογίας τους στα συγκεκριμένα μαθήματα.
  • Στη συνέχεια γίνεται ανάθεση των επιτυχόντων φοιτητών σε φορείς απασχόλησης οι οποίοι έχουν ήδη επιλεγεί ή επιλέγονται από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.
  • Οι φορείς απασχόλησης μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στην Ελλάδα και ο φοιτητής μπορεί να απασχοληθεί εκτός του νομού Αχαΐας εφόσον το επιθυμεί.

 

Website