Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis - Oikonomologos logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί μια οριζόντια δομή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), βασική αποστολή της οποίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών και των υπηρεσιών των επιμέρους πράξεων (Γραφείο Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης).

Απώτερος σκοπός όλων των παραπάνω μονάδων είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας.

Για τους εργοδότες, οι υπηρεσίες του Πληροφοριακού Συστήματος παρέχουν ιδιαίτερα οφέλη στους εργοδοτικούς φορείς που θα αποφασίσουν να εμπλακούν στις δράσεις της ΔΑΣΤΑ και να συνάψουν συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, καθώς συμβάλλουν στη στελέχωση των επιχειρήσεων με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και κατ’ επέκταση στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής Δομές:

Website