Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

TEI Dytikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΗ Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και μέσω της επιλογής του Διαδανεισμού οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλία, κλπ. από άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών ή από βιβλιοθήκες του εξωτερικού.

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει σαν στόχους :

  • Τη σωστή επιλογή, απόκτηση, διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση του απαραίτητου υλικού, για να μπορεί κάθε φορά να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, ή άλλες δραστηριότητες του ΤΕΙ.
  • Την σύνταξη και προσφορά βιβλιογραφικών πληροφοριών με βάση τις ανάγκες των χρηστών της σε όλους τους τομείς του επιστητού.
  • Τη συνεχή έρευνα και προώθηση των αναγκών των χρηστών της, με βάση τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και την εφαρμογή αυτής στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.
  • Τη συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στη Βιβλιοθηκονομία και τις επιστήμες της πληροφόρησης, αλλά, και τη σωστή εφαρμογή αυτών των εξελίξεων, για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των χρηστών της, με τον κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Την εφαρμογή των εθνικών και διεθνών προτύπων για την εναρμόνιση της λειτουργίας της με άλλες βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της πόρων, αλλά, και την φροντίδα για εξασφάλιση του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού που θα πλαισιώνει τη Βιβλιοθήκη, για την στήριξη των τρεχουσών αλλά και μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν σε συνάρτηση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Όλο το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για εξωτερικό δανεισμό, εκτός από το πληροφοριακό υλικό,  το οποίο χρησιμοποιείται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Όλοι οι χρήστες πρέπει να προμηθεύονται την κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης ώστε να χρησιμοποιούν και να δανείζονται το υλικό της.

Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν δικαίωμα μόνο εσωτερικής χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης. Εφόσον θέλουν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης θα πρέπει να προηγηθεί προσωπική συνέντευξη από την προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης για να κριθεί η σπουδαιότητα της ανάγκης χρήσης της Βιβλιοθήκης. Σε αυτή την περίπτωση κατόπιν αιτήσεως, τους χορηγείται κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης.

 

Website