Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Panepistimio Ioanninon - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2010 με στόχο την ανάπτυξη της στρατηγικής, του οράματος και της πολιτικής του ιδρύματος σε θέματα σύνδεσής του με την αγορά εργασίας και σταδιοδρομίας των φοιτητών και αποφοίτων.

Απώτερος σκοπός της είναι να αποτελέσει την κύρια πύλη σύνδεσης του πανεπιστημίου με την απασχόληση.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΑΣΤΑ συντονίζει τις δράσεις των δομών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ασχολούνται με τη σταδιοδρομία και απασχόληση των φοιτητών και αποφοίτων και υλοποιεί σειρά οριζοντίων δράσεων στοχεύοντας στην όσο το δυνατό καλύτερη στήριξη των φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα απασχόλησης και σταδιοδρομίας.

Συγκεκριμένα, υπό το συντονισμό της ΔΑΣΤΑ λειτουργούν οι εξής υπηρεσίες:

Website