Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Panepistimio Ioanninon - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1997 με κύριο στόχο την υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του ιδρύματος στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και τη σύζευξη της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Κύριος σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και η ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών με επιχειρήσεις, οργανισμούς και ινστιτούτα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με ζητούμενο την άμεση και πιο αποτελεσματική σύνδεση φοιτητών και αποφοίτων με την εγχώρια και παγκόσμια αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει:

Πληροφόρηση για:

 • Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Πηγές οικονομικής ενίσχυσης, υποτροφίες, βραβεία
 • Προσφερόμενες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης
 • Σεμινάρια και Συνέδρια
 • Προγράμματα Εθελοντικής απασχόλησης
 • Προγράμματα κινητικότητας

Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα:

 • Σχεδιασμού σταδιοδρομίας
 • Ανάπτυξης προσωπικότητας
 • Ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Επαγγελματικών προοπτικών
 • Αναζήτησης εργασίας
 • Σύνταξης βιογραφικού σημειώματος
 • Τεχνικές ένταξης και παραμονής στην αγορά εργασίας
 • Τεχνικές λήψης απόφασης
 • Εύρεσης και κριτικής ανάγνωσης της πληροφορίας

Όσον αφορά στην προώθηση της απασχόλησης, το Γραφείο Διασύνδεσης αποτελεί ουσιαστική γέφυρα επικοινωνίας και σύνδεσης του πανεπιστημίου με την εγχώρια και παγκόσμια αγορά εργασίας, τόσο για την αναζήτηση θέσεων εργασίας όσο και για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις τάσεις της αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Επίσης, αποτελεί βασική πηγή ενημέρωσης των παραγωγικών φορέων για το επιστημονικό επίπεδο των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για την επίτευξη των στόχων του, το γραφείο διασύνδεσης έχει δημιουργήσει υποδομές σε έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό, διοργανώνει ημερίδες, και πραγματοποιεί σεμινάρια και συνέδρια.

 

Website