Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΗ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί ενιαία υπηρεσία, με έδρα το Βόλο, όπου βρίσκεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη, και έχει παραρτήματα στις τέσσερις Θεσσαλικές πόλεις όπου υπάρχουν Τμήματα και Σχολές του πανεπιστημίου.

Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι υπεύθυνη για τις παραγγελίες και τη διαχείριση βιβλίων, επιστημονικών περιοδικών και βάσεων δεδομένων.

Όλες οι συναλλαγές της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (δανεισμός, κρατήσεις, παραγγελίες) γίνονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος μηχανοργάνωσης, ενώ οι κατάλογοι βιβλίων και περιοδικών και οι βάσεις δεδομένων είναι διαθέσιμες για τους χρήστες μέσω διαδικτύου.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική για τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και για όλους τους ενδιαφερόμενους ερευνητές και μελετητές, ενώ δικαίωμα χρήσης έχουν εκτός από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και το ευρύτερο κοινό της περιοχής.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει τους παρακάτω στόχους:

 • Το συνεχή εμπλουτισμό της συλλογής της.
 • Την προάσπιση του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφορία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της.
 • Τη συμμετοχή στον τεχνικό σχεδιασμό και την υποστήριξη της εφαρμογής των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του πανεπιστημίου.
 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους χρήστες.
 • Την ανάπτυξη του ρόλου της βιβλιοθήκης ως φορέα της εκπαίδευσης από απόσταση και της δια βίου εκπαίδευσης.
 • Τη συμβολή στη διαμόρφωση καινοτομίας στο χώρο των βιβλιοθηκών και της επιστήμης της πληροφόρησης.
 • Τη διαμόρφωση κατάλληλου χώρου και περιβάλλοντος, ικανού να φιλοξενήσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες.
 • Τη στελέχωση των τμημάτων της με εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό.
 • Τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.
 • Την οργάνωση και διαχείριση των υπηρεσιών της, ώστε να προλαμβάνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά οι ανάγκες των χρηστών.
 • Τη συνεχή παρακολούθηση, προβολή και αξιολόγηση των υπηρεσιών της.
 • Την έκδοση πληροφοριακού υλικού, ενημερωτικών εντύπων, μελετών και άλλου έντυπου ή ηλεκτρονικού υλικού, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη βιβλιοθήκη.
 • Τη συνεργασία με άλλους φορείς για τη βέλτιστη κάθε φορά διάχυση της πληροφορίας.

Website