Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Αθηνών

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoΚύριος στόχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αθήνας (ΜΟΚΕ) είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η Δομή οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περιορίζεται απλά σε μια σειρά σεμιναριακών μαθημάτων, αλλά να χαρτογραφεί συνολικά το επιχειρηματικό περιβάλλον σε συνάρτηση με την τρέχουσα παγκοσμιοποιημένη κοινωνικο-οικονομική κρίση.

Η οργάνωση αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία και χρήσιμες συμβουλές για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας ενός νέου επιχειρηματία μέσα στα πλαίσια της παρούσας συγκυρίας.

 

Website