Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

TEI Anatolikis Makedonias & Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΣτόχος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι η μετεξέλιξη των Γραφείων Διασύνδεσης, η επέκταση της Πρακτικής Άσκησης και η προώθηση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να εξοικονομηθούν πόροι για την υλοποίηση των δράσεων συνεργασίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ είναι να συλλαμβάνει το όραμα και να αναπτύσσει τη στρατηγική του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, καθώς μεριμνά για την ανάπτυξη μια βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό.

Αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ είναι ο συντονισμός των συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση και σύνδεση τόσο των προπτυχιακών φοιτητών, μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και των αποφοίτων του ΤΕΙ, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, με την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Website