Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Πελοποννήσου

TEI Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Πελοποννήσου έχει βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη σύνδεση του ΤΕΙ Πελοποννήσου με την αγορά εργασίας.

Μέσα από τη ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Πελοποννήσου ένας φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί για να εισέλθει στην αγορά εργασίας, είτε παρακολουθώντας συμβουλευτικά σεμινάρια, είτε με προσωπική επικοινωνία.

Επίσης μπορεί να:

  • ενημερωθεί για την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να υποστηριχθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης από την διαδικασία εύρεσης μεταπτυχιακού μέχρι και την σύνταξη της αίτησης.
  • χρησιμοποιήσει τους πόρους της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου για να ενημερωθεί για αυτή και να βρει φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης είτε διαθέσιμες θέσεις όταν πληροί τις προϋποθέσεις για να την πραγματοποιήσει.
  • παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να αναπτύξει επιχειρηματικές και καινοτόμες ικανότητες έτσι ώστε να αναπτύξει την επιχειρηματική του πρωτοβουλία, μέσα από σεμινάρια, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων με την καθοδήγηση μεντόρων κτλ.
  • ενημερωθεί από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Πελοποννήσου για το πώς και που μπορεί να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές και να υποστηριχθεί σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας της αίτησης του.
  • αναζητήσει θέσεις εργασίας όπως επίσης και οδηγίες για το πώς πρέπει να συντάσσονται τα απαιτούμενα έγγραφα για την εύρεση εργασίας.
  • ενημερωθεί για τα επαγγελματικά του δικαιώματα, καθώς επίσης και για μελέτες που έχουν γίνει για τα τμήματα του ΤΕΙ Πελοποννήσου.
Website