Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

TEI Ionion Nison - Oikonomologos.gr - logoΗ Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δημιουργήθηκε έχοντας ως σκοπό την:

  • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας ως προς την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Ανάδειξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ως σημαντική προοπτική απασχόλησης.
  • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη βασικών αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
  • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

 

Website