Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ETEM) ιδρύθηκε το 2000, ανήκει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εδρεύει στην πόλη της Χίου.

Βασική αποστολή και σκοπός του ΕΤΕΜ είναι η κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, πάνω σε ζητήματα και δραστηριότητες του τουριστικού κλάδου και της επιστήμης του Τουρισμού.

Οι τομείς του ερευνητικού ενδιαφέροντος του ETEM είναι οι εξής:

 • Διοίκηση του Τουρισμού και Τουριστικών Προορισμών
 • Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τουριστική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός
 • Τουριστική Οικονομία
 • Περιβάλλον και Τουρισμός
 • Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τουρισμός
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Τουριστική Εκπαίδευση
 • Φιλοξενία και Αερομεταφορές

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι οι εξής:

 • Η συνεργασία με Ελληνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα με κοινά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες.
 • Η επαφή και η συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό (ακαδημαϊκούς, ερευνητές, ειδικούς συμβούλους του τουρισμού κ.α.) εξειδικευμένο σε θέματα τουρισμού.
 • Η διοργάνωση διεπιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και επιστημονικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό.
 • Οι τακτικές προσκλήσεις και επισκέψεις διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων και αναγκών του ΕΤΕΜ.
 • Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα και πάσης φύσεως οργανισμούς που καλύπτονται από το πεδίο δράσης του ΕΤΕΜ.

 

Website