Γραφείο Διασύνδεσης – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ethniko & Kapodistriako Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του πανεπιστημίου και του χώρου αναζήτησης εργασίας, με σκοπό την παροχή λεπτομερούς ενημέρωσης στους φοιτητές και απόφοιτους του ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες απορρόφησής τους στην εσωτερική και διεθνή αγορά εργασίας.

Επιδίωξη του γραφείου διασύνδεσης, μέσω των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, είναι η στήριξη των φοιτητών-αποφοίτων για ανάπτυξη αλλά και συνεχή αναπροσαρμογή των ικανοτήτων τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, παράλληλα με τις νέες απαιτήσεις που συνεχώς αυξάνονται.

Σκοπός της δημιουργίας του γραφείου διασύνδεσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η σύνδεση του πανεπιστημίου με το κοινωνικό και παραγωγικό περιβάλλον, ώστε να προσφέρει στους φοιτητές και στους απόφοιτους του τμήματος τη δυνατότητα να πληροφορηθούν επαρκώς και να διαμορφώσουν τα μελλοντικά τους σχέδια αναλόγως.

Παράλληλα, το γραφείο συντελεί ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κινηθούν πιο ευέλικτα τόσο στην αναζήτηση πρόσθετων εκπαιδευτικών ευκαιριών (συνεχιζόμενη κατάρτιση, σεμινάρια κ.ά.), όσο και στην επιλογή της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους.

Ειδικότερα:

 • Αναπτύσσει υπηρεσίες συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού, πληροφόρησης και καθοδήγησης των ενδιαφερομένων φοιτητών και αποφοίτων στο πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή των καταλληλότερων γι’ αυτούς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών κατευθύνσεων.
 • Βοηθάει και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους, τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κτλ.) μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων, που αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 • Παρέχει πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές και ερευνητικά προγράμματα σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ευρώπης και των H.Π.A.
 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για υποτροφίες.
 • Ενημερώνει για προκηρύξεις θέσεων εργασίας, διαγωνισμούς και προσλήψεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα (ελληνικό και διεθνή), καθώς και στους διεθνείς οργανισμούς.
 • Παρακολουθεί και ενθαρρύνει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών.
 • Διαθέτει βάση δεδομένων σε σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία για:

 • Σεμινάρια.
 • Τμήματα Πανεπιστημίων και Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και Δημόσιους Οργανισμούς.
 • Ιδιωτικές Εταιρείες (ελληνικές και διεθνικές).
 • Διεθνείς Οργανισμούς.
 • Είναι συνδεδεμένο με τον OAEΔ για τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης των δεδομένων της αγοράς εργασίας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

 

Website