Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΑποστολή της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι η συνεχής προαγωγή του καινοτόμου πνεύματος και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδια, με την παροχή συστηματικών υπηρεσιών στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στο κοινωνικό σύνολο.

Η ΜΟΚΕ υποστηρίζει και συντονίζει όλες τις δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ και δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς, αναπτύσσοντας αντίστοιχες δράσεις και υποδομές:

Εκπαίδευση

 • Προώθηση της βιωματικής εκπαίδευσης με διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων business game, ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένων σεμιναρίων, δικτύωσης και σύνδεσης με την πράξη.
 • Παροχή επίκαιρου εκπαιδευτικού υλικού, πρόσκληση ομιλητών σε μαθήματα, συστηματική ενημέρωση διδασκόντων και πλαισίωση των μαθημάτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε όλα τα τμήματα του ΟΠΑ.
 • Διοργάνωση διαφόρων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μέσω του Κέντρου ACEin (Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) του ΟΠΑ.
 • Πρόσβαση στο Κέντρο Γνώσης της ΜΟΚΕ με οδηγούς ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων, λογισμικό ανάπτυξης χρηματοοικονομικού πλάνου για επιχειρηματικά σχέδια και μελέτες περίπτωσης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στα πρώιμα στάδια

 • Διοργάνωση διήμερων εντατικών εργαστηρίων (bootcamp) όπου οι συμμετέχοντες εργάζονται με υποστήριξη μεντόρων και καθηγητών, αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες.
 • Διοργάνωση του ετήσιου διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας του ΟΠΑ, όπου οι συμμετέχοντες φοιτητές ή απόφοιτοι αναπτύσσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια μέσω μίας συστηματικής διαδικασίας επιτάχυνσης με δράσεις εκπαίδευσης και συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring).
 • Υποστήριξη στην έναρξη της πορείας των νέων επιχειρηματικών ομάδων μέσω των υπηρεσιών του Κέντρου ACEin, προσφέροντας υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης, χώρου συνεργασίας, τεχνικής και επιχειρηματικής υποστήριξης (όπως σε θέματα μάρκετινγκ, ανάπτυξης πρωτοτύπου, νομικά) καθώς και την αναγκαία δικτύωση για ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή/και καινοτόμων νέων επιχειρήσεων.

Σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο και δικτύωση

 • Συστηματική ανάπτυξη συνεργασιών και σύνδεση με το Δίκτυο Μεντόρων.
 • Διοργάνωση ετήσιας εκδήλωσης Ημέρες Καριέρας Start-Up.
 • Διοργάνωση τακτικών εκδηλώσεων δικτύωσης για τις επιχειρηματικές ομάδες που αναζητούν συνεργάτες/ συνιδρυτές.
 • Πρόσκληση διακεκριμένων επιχειρηματιών και στελεχών και νέων αναπτυσσομένων επιχειρήσεων για παρουσιάσεις σε μαθήματα, εκδηλώσεις και επιχειρηματικούς διαγωνισμούς.
 • Πρακτική άσκηση σε νέες, ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις (start-ups).

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ υποστηρίζει τομείς με σημαντική ανάπτυξη όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και συνεργάζεται στενά με τις υπόλοιπες δομές της ΔΑΣΤΑ, για την προσφορά των υπηρεσιών της.

 

Website