Γραφείο Διασύνδεσης – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΒασική αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι να αποτελέσει τον κύριο υποστηρικτικό μηχανισμό που βοηθάει τους φοιτητές και αποφοίτους του πανεπιστημίου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να ενημερωθούν σχετικά με θέματα σπουδών, επιμόρφωσης και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Προκειμένου να το επιτύχει, συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημοσιεύει αγγελίες εργασίας και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το Γραφείο Διασύνδεσης συγκροτήθηκε το 1992 και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έχει πετύχει να θεωρείται από τις επιχειρήσεις ένας ιδιαίτερα αξιόπιστος τροφοδότης στελεχιακού δυναμικού, αφού μέχρι σήμερα χιλιάδες τελειόφοιτοι και πτυχιούχοι που απευθύνθηκαν στο γραφείο διασύνδεσης του πανεπιστημίου απασχολούνται σε σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ προσφέρει μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους του πανεπιστημίου, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και την προσφορά βοήθειας σε εκπαιδευτικά θέματα:

Ανεύρεση εργασίας

Το γραφείο διασύνδεσης υποβοηθά τους φοιτητές/απόφοιτους στα πρώτα βήματά τους στο δρόμο προς την ανεύρεση εργασίας μέσω της:

  • καθημερινής επεξεργασίας γνωστοποίησης θέσεων εργασίας και της προώθησης βιογραφικών σημειωμάτων στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις,
  • διοργάνωσης κάθε άνοιξη Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη διάρκεια των οποίων οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συζητήσουν διεξοδικά με τους ενδιαφερομένους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου τις προοπτικές συνεργασίας τους, και
  • διοργάνωσης σεμιναρίων προετοιμασίας για τη διαδικασία των συνεντεύξεων και ενημερωτικών παρουσιάσεων για τις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Πληροφόρηση

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει έντυπη πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, υποτροφίες και κληροδοτήματα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το γραφείο παρέχει επίσης εκτεταμένη πληροφόρηση για τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το ΟΠΑ τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στην κατεύθυνση αυτή το γραφείο διασύνδεσης εκδίδει ειδικά ενημερωτικά φυλλάδια, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα Λύκεια της χώρας πραγματοποιούν επισκέψεις στους χώρους του πανεπιστημίου.

Συμβουλευτική

Μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε φοιτητή/απόφοιτο του Πανεπιστημίου, παρέχονται χρήσιμες οδηγίες αναφορικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και την παρουσίαση στις συνεντεύξεις.

Γραφείο Διασύνδεσης
Πρακτική Άσκηση