Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Κέντρο Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) έχει σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης, στον ευρύτερο χώρο των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτονται από τα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΚΕΚ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διενεργεί κάθε είδους και διάρκειας εκπαιδευτικά προγράμματα, στα γνωστικά αντικείμενα που καλλιεργούνται στο ΟΠΑ, τα οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σχετική επαγγελματική εμπειρία με σκοπό την κατάρτιση και επιμόρφωση, τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.

Το ΚΕΚ του ΟΠΑ υλοποιεί, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εξειδικευμένα σεμινάρια που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επιμόρφωσης εργαζομένων σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, υλοποιεί επίσης μακροχρόνια αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, στους οποίους χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σκοπός του ΚΕΚ-ΟΠΑ είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και εξάσκηση εργαζομένων και μη ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της οικονομίας, ως στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Website