Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Πατρών

Panepistimio Patron - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1997 έχοντας ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους του ιδρύματος στην εξέλιξη της καριέρας τους.

Σκοπός του γραφείου διασύνδεσης είναι η ενημέρωση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν:

  • μεταπτυχιακές σπουδές,
  • την αγορά εργασίας (προσφορά και ζήτηση),
  • την ανεύρεση πόρων στήριξης σπουδών και κατάρτισης (υποτροφίες / κληροδοτήματα / σεμινάρια)

και γενικότερα η παροχή κάθε είδους βοήθειας για την επιλογή ή την υποστήριξη της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας.

Η διασφάλιση της ποιότητας και της εγκυρότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στο φοιτητή και την αγορά εργασίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης συνδέει την παραγωγή με την εκπαίδευση, αναπτύσσει μηχανισμούς αμοιβαίας και διαρκούς ενημέρωσης, αναδεικνύει τις δεξιότητες και ειδικεύσεις φοιτητών και πτυχιούχων και βοηθά στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Παράλληλα ενημερώνει φοιτητές και αποφοίτους για δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και κάθε άλλου είδους κατάρτιση. Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ανωτέρω πηγών πληροφόρησης παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται μέσω δομημένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προετοιμασία του φοιτητή, το γραφείο διασύνδεσης προσφέρει πληροφορίες για τους ορίζοντες που ανοίγει η απόκτηση του πτυχίου, τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πορείας του αποφοίτου έχει δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή σε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, το οποίο, με την στήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού, μπορεί να οδηγήσει στη εξατομικευμένη, για τον κάθε χρήστη, επιλογή.

Όσον αφορά τον επαγγελματική σταδιοδρομία, Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας, που διασυνδέει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις τάσεις καθώς και τη ζήτηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Παράλληλα οι εργοδοτικοί φορείς ενημερώνονται για την άρτια κατάρτιση και το υψηλό επίπεδο των αποφοίτων του πανεπιστημίου Πατρών.

Συνοπτικά, το Γραφείο Διασύνδεσης:

  • προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους, τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κτλ.)
  • αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και των παραγωγικών μονάδων.
  • πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους για την αγορά εργασίας και τους εργοδοτικούς φορείς.
  • διαθέτει αρχείο αγγελιών για νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για υποτροφίες, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια.
  • οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας.

 

Website