Κέντρο Ερευνών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) έχει ως όραμα να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη και αναγνώριση του πανεπιστημίου Πειραιώς ως ενός εκ των κορυφαίων της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της αποστολής του, το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς δραστηριοποιείται για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  • Την ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των κλάδων της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, με την διεξαγωγή ερευνών και εφαρμοσμένων μελετών.
  • Την αποτελεσματικότερη επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα οικονομικής επιστήμης, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, στατιστικής και ασφαλιστικής επιστήμης, χρηματοοικονομικής και άλλων γνωστικών αντικειμένων, με σύγχρονα μέσα και έμπειρους εκπαιδευτές υψηλής πανεπιστημιακής στάθμης.
  • Τη συνεργασία με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού.
  • Την υποστήριξη των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του πανεπιστημίου Πειραιώς.
  • Την δημιουργία και υποστήριξη (επιστημονική και οργανωτική) μεταπτυχιακών τμημάτων σπουδών σε ΑΕΙ του εξωτερικού, σε γνωστικά πεδία στα οποία το πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει εξειδικευμένη γνώση.
  • Την επιχορήγηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του πανεπιστημίου Πειραιώς και των υποψήφιων διδακτόρων, μέσω ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του ιδρύματος.
  • Την επιβράβευση των φοιτητών του πανεπιστημίου Πειραιώς για τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές επιδόσεις τους.
  • Την υποστήριξη έκδοσης επιστημονικών περιοδικών καθώς και εκπαιδευτικών βιβλίων.
  • Την διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και ημερίδων για επιστημονικά και κοινωνικά θέματα.

 

Website