Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2011 έχοντας ως βασικό αντικείμενο το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση σειράς ολοκληρωμένων προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε διάφορα επιστημονικά πεδία αιχμής.

Το Κέντρο λειτουργεί προσφέροντάς ολοκληρωμένες υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σε όλα τα γνωστικά πεδία που παρέχει το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό του προέρχεται κατά κύριο λόγο από το ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος.

Βασικός στόχος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, απόφοιτοι, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ) όσο και του ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα προσφέρεται και η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class.

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή των προγραμμάτων εκπαίδευσης απονέμεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης και Κατάρτισης / Βεβαίωση Παρακολούθησης ενώ σε προγράμματα που έχουν εντάξει τις απαιτούμενες προδιαγραφές υπάρχει επίσης και η δυνατότητα απονομής Πιστωτικών Μονάδων ECTS (European Credit Transfer System).

Οι επωφελούμενοι των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα όπως για παράδειγμα νέοι άνεργοι που έχουν ως στόχο την επιτυχή πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας ή και ακόμα έμπειρο εργαζόμενο προσωπικό που απλώς επιθυμεί να βελτιώσει τις δεξιότητες του προκειμένου να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό στην αγορά εργασίας.

 

Website