Βιβλιοθήκη – Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

Οι Βιβλιοθήκες του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι μη δανειστικές και παρέχουν:

  • Πληροφόρηση για θέματα τυποποίησης, πιστοποίησης, δοκιμών και ποιότητας καθώς και για τις δραστηριότητες του ίδιου του Οργανισμού.
  • Τήρηση αρχείων με όλα τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα.
  • Βιβλιοθήκη με βιβλία και ειδικά περιοδικά σχετικά με την τυποποίηση και τις συναφείς δραστηριότητες.
  • Λειτουργία Αναγνωστήριων για το κοινό.

Τα πρότυπα που περιέχονται στο Αρχείο ανέρχονται σε 300.000 περίπου και είναι διευθετημένα σε συλλογές ως:

  • Αμιγώς Ελληνικά Πρότυπα .
  • Επικυρωμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) ως Ελληνικά.
  • Διεθνή Πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC).
  • Εθνικά Πρότυπα των κυριοτέρων κρατών του κόσμου.

 

Website