Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ethniko & Kapodistriako Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΗ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) έχει ως βασικό σκοπό το σχεδιασμό, την ποιοτική αναβάθμιση και την υλοποίηση μαθημάτων και γενικότερων δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος.

Η ΜΟΚΕ αποτελεί τη μετεξέλιξη των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας που υλοποιήθηκαν από το ΕΚΠΑ με την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Σχετικές δράσεις που προβλέπεται να αναπτυχθούν:

  • Σχεδιασμός μαθημάτων επιχειρηματικότητας τα οποία θα εισαχθούν στο πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων
  • Οργάνωση επισκέψεων φοιτητών σε παραγωγικούς φορείς.
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) φοιτητών και αποφοίτων για την ίδρυση επιχείρησης.
  • Παρουσίαση στους φοιτητές, μέσω σεμιναρίων ή ημερίδων περιπτώσεων επιτυχημένων επιχειρήσεων (case studies).
  • Ανάπτυξη ή αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών που αφορούν εικονικές επιχειρήσεις (εικονικές πλατφόρμες) για την εξάσκηση των φοιτητών.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων, ανοιχτών στο κοινό για γενικότερα ζητήματα επιχειρηματικότητας ή για ειδικούς κλάδους επιχειρήσεων ή για την προσέγγιση ζητημάτων σύνδεσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
  • Διατήρηση δικτύου με αποφοίτους που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της ΜΟΚΕ ή/και παρακολούθησαν τα μαθήματα επιχειρηματικότητας και συνέχιση της στήριξής τους αλλά και αξιοποίηση των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να προσφέρουν για άλλους φοιτητές.

 

Website