Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Panepistimio Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΟι βασικές αρμοδιότητες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)  έχουν να κάνουν με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση δράσεων που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα η μονάδα ΜΟΚΕ του ΠΑΜΑΚ είναι αρμόδια για:

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας για τη ΜΟΚΕ
 • Εισαγωγή μαθημάτων επιχειρηματικότητας
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
 • Μελέτες περιπτώσεων (case studies)
 • Επισκέψεις σε επιχειρήσεις, θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα, ερευνητικά κέντρα κτλ
 • Σεμινάρια καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Συμβουλευτική καθοδήγηση φοιτητών στην επιχειρηματικότητα
 • Προσδιορισμός παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα
 • Ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης της σταδιοδρομίας των φοιτητών

Ειδικότερα, η ΜΟΚΕ οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια κλειστού τύπου μέσω των οποίων οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και εξειδίκευση. Παράλληλα, επειδή πολλοί από τους εισηγητές των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι επιχειρηματίες, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και experts, τα σεμινάρια αυτά συμβάλλουν τα μέγιστα και στην δημιουργία δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ τους.

Οι δίαυλοι αυτοί θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές σχέσεων μεταξύ των φοιτητών και του επιχειρηματικού κόσμου, και συνεπώς θα ευεργετήσουν τη δράση του mentoring, δρομολογώντας την λεγόμενη εθελοντική και φιλική συμβουλευτική υποστήριξη.

Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλει ασφαλώς και η δράση που αφορά τις επισκέψεις φοιτητών του πανεπιστημίου σε παραγωγικούς φορείς δεδομένου ότι μέσω αυτής τονώνονται οι δεσμοί μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αγοράς εργασίας.

Ομοίως, μέσω της δράσης των ανοικτών σεμιναρίων οι φοιτητές και οι απόφοιτοι θα εκπαιδεύονται επί ζητημάτων επιχειρηματικότητας όπως οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και επιχορήγησης επιχειρηματικών σχεδίων, οι διαδικασίες ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης, το φορολογικό καθεστώς ανά νομική μορφή και είδος βιβλίων που διατηρεί η επιχείρηση, οι προοπτικές των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, τα βήματα ίδρυσης μια ηλεκτρονικής επιχείρησης κ.α.

Μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στοχεύει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων:

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας στο φοιτητικό πληθυσμό.
 • Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και εφευρετικότητας των φοιτητών και των αποφοίτων
 • Ανάδειξη των ευεργετικών συνεπειών της καινοτομικής σκέψης
 • Κοινωνική αποκατάσταση της αυτοαπασχόλησης, της αριστείας και του θεμιτού κέρδους
 • Καλλιέργεια βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων / ικανοτήτων
 • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
 • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

 

Website