Πρακτική Άσκηση – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Geoponiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) λειτουργεί σε άμεση συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) καθώς και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ).

Οι δραστηριότητες των παραπάνω Δομών έχουν κοινό στόχο τη διασύνδεση των φοιτητών του ιδρύματος με την αγορά εργασίας και την εξασφάλιση ενός ομαλού τρόπου μετάβασης από το πανεπιστήμιο στον επαγγελματικό στίβο, μέσα από την ενδυνάμωση των επαγγελματικών τους προσόντων και προοπτικών απασχόλησης.

Οι δραστηριότητες του γραφείου πρακτικής άσκησης του Γεωπονικού πανεπιστημίου περιλαμβάνουν:

  • Τη δημιουργία υποδομής στα τμήματα για την την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο εξωτερικό, μέσω δικτύου συνεργασιών με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις.
  • Τη βιντεοσκόπηση της πρακτικής άσκησης, ώστε το ψηφιοποιημένο υλικό που θα παραχθεί, να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ανάδειξης της εργασίας τους, του τμήματός και κατ’ επέκταση του ίδιου του ιδρύματος, μέσω των πρωτοβουλιών διαρκούς προβολής και δημοσιότητας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και της ιστοσελίδας του Γραφείου.
  • Η αναβάθμιση των βάσεων δεδομένων της συμβατικής πρακτικής άσκησης.
  • Η βράβευση των καλύτερων παραδοτέων πρακτικής άσκησης, πρωτοβουλία που συνδέεται με την ανάπτυξη κινήτρων των φοιτητών και ενθαρρύνει την πρωτότυπη δημιουργία και επινοητικότητα τους.

Επιπρόσθετες δράσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΓΠΑ είναι:

  • η διεύρυνση του δικτύου συνεργασιών των τμημάτων με πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και επιχειρήσεις στο εξωτερικό
  • η ουσιαστικότερη εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης στα εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων
  • η ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία και ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων και η εκπόνηση μελετών που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και στην ανάδειξη του ερευνητικού έργου του ιδρύματος, με παράλληλο συσχετισμό των ερευνητικών ευρημάτων με τα ισχύοντα δεδομένα στην εκπαίδευση και απασχόληση και την εγχώρια και διεθνή αγορά εργασίας.

 

Website