Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Panepistimio Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΗ Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θεσμοθετήθηκε το 1997 με την ίδρυση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) και με σκοπό να εδραιώσει και να συστηματοποιήσει την αναγκαία επικοινωνία του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας και το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών λειτουργίας, το έργο της πρακτικής άσκησης έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τον ακαδημαϊκό αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο.

Δίνοντας την ευκαιρία στους ασκούμενους φοιτητές να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο, και στον επιχειρηματικό κόσμο να επενδύσει σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής κατάρτισης, χτίζεται ένας δίαυλος συνεχούς επικοινωνίας του ακαδημαϊκού με τον παραγωγικό χώρο, προάγεται η αξιοποίηση της γνώσης, η διερεύνηση νέων αναγκών και η παρακολούθηση νέων τάσεων στην αγορά εργασίας.

Το γραφείο πρακτικής άσκησης προσπαθεί να βελτιστοποιεί συνεχώς τις λειτουργικές δομές και τις διαδικασίες που ακολουθεί, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και στο σημαντικό έργο που καλείται να επιτελέσει.

Η πρακτική άσκηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει ως κύριους στόχους:

  • τη συμβολή στη σύνδεση θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας.
  • την ενημέρωση των φοιτητών για τις νέες τάσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας και της ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται και
  • τη δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του ιδρύματος και των παραγωγικών φορέων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία τους και να ενισχύεται κατ’ αυτό τον τρόπο η προσπάθεια για την απορρόφηση και επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

 

Website