Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί με σκοπό να βοηθήσει τα τμήματα του ιδρύματος στο συντονισμό των διαδικασιών ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα οι φοιτητές του για το θεσμό της Πρακτικής Άσκησης.

Η λειτουργία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, σε συνδυασμό με την προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει, έχει στόχο να συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως:

  • την άμεση και ουσιαστική ενημέρωση φοιτητών για τις θέσεις πρακτικής άσκησης, για τις προδιαγραφές των θέσεων πρακτικής άσκησης και για τις οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων – φορέων υποδοχής,
  • τη στενότερη συνεργασία του πανεπιστημίου με επιχειρηματικούς φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς) και
  • την καλύτερη πληροφόρησή τους για το προφίλ των φοιτητών του ιδρύματος.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχει σκοπό την τοποθέτηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, σε αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πρακτική που εφαρμόζει η σχολή Επιστημών της Διοίκησης και η οποία αποβλέπει στους παρακάτω στόχους:

  • Να δοθεί στο φοιτητή η δυνατότητα να έλθει σε άμεση επαφή με την επιχειρησιακή και εργασιακή πραγματικότητα.
  • Να συνδυάσει ο φοιτητής την θεωρητική του κατάρτιση με την εμπειρική εξάσκηση και να γνωρίσει την παραγωγική διαδικασία όπως αυτή αναπτύσσεται μέσα στις ίδιες τις οικονομικές μονάδες.
  • Να γνωρίσει ο φοιτητής ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο φάσμα επιχειρήσεων καθώς και τη λειτουργία διαφόρων επιμέρους τμημάτων τους.
  • Να παρακολουθήσει ο φοιτητής τις σύγχρονες εξελίξεις στις μορφές οργάνωσης ώστε να προσαρμοστεί στη δυναμική των νέων τεχνολογιών και των διαφόρων εξελισσόμενων κλάδων και επιχειρήσεων.
  • Να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη μελλοντική ένταξη του φοιτητή στον επαγγελματικό χώρο και να διευκολυνθεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός του.

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Πρακτικής Άσκησης, όσοι εκ των φοιτητών ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλουν μια ηλεκτρονική αίτηση, ενώ και οι επιχειρήσεις με τη σειρά τους καταθέτουν τις διαθέσιμες εκ μέρους τους θέσεις Πρακτικής Άσκησης.

Η επιλογή μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας για κάθε φοιτητή γίνεται από τον υπεύθυνο του προγράμματος πρακτικής άσκησης, με βάση κριτήρια όπως το έτος σπουδών του, τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, τις προτιμήσεις του φοιτητή, και τις προηγούμενες τοποθετήσεις του.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος εκπονεί εργασία την οποία και παρουσιάζει στον επιβλέποντα καθηγητή.

Διεθνής Πρακτική Άσκηση

Το πανεπιστήμιο Αιγαίου και τα τμήματα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, μέσω της συμμετοχής τους στο νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, Erasmus+ δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές του πανεπιστημίου Αιγαίου να εργαστούν και να καταρτιστούν στο εξωτερικό, μέσω του προγράμματος της διεθνούς πρακτικής άσκησης.

Ο φορέας της απασχόλησης είναι επιλογή του φοιτητή με την προϋπόθεση η εργασία να είναι στενά συνδεδεμένη με το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή. Φορείς υποδοχής μπορεί να είναι επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, οργανισμοί κατάρτισης, ΜΚΟ καθώς και Πανεπιστήμια.

Η διάρκεια της μετακίνησης είναι από 3 έως 12 μήνες.

 

Website