Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Θεσσαλίας

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αποτελεί ένα από τα τρία τμήματα της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Ιδρύματος.

Συστάθηκε από το 2006 και είναι επιφορτισμένο με τα ακόλουθα:

 • Το συντονισμό και τη διοικητική οργάνωση των διαδικασιών και των μηχανισμών υποστήριξης των Τμημάτων που συμμετέχουν.
 • Τη διαχείριση των στοιχείων, των πληροφοριών και των εργασιών που προκύπτουν από την επιτυχή περάτωση όλης της διαδικασίας υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.
 • Τη θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας και κανόνων δεοντολογίας μεταξύ των Ιδρυμάτων και των φορέων υποδοχής ασκουμένων.
 • Τη διάχυση της ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη (διαμόρφωση newsletter, διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων κτλ)
 • Την προετοιμασία και τον έλεγχο των δαπανών των τμημάτων και της ιδρυματικής πράξης.
 • Τη μηνιαία και εξαμηνιαία παρακολούθηση της διαδικασίας πληρωμής όλων των πραγματοποιηθεισών δαπανών καθώς και τον έλεγχο της πορείας εξέλιξης όλων των υποέργων και της ιδρυματικής πράξης.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας σκοπό έχει την αξιοποίηση και βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των ασκούμενων, ενισχύοντας έτσι την μαθησιακή τους διαδικασία, και προσφέρει παράλληλα την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Πραγματοποιώντας την πρακτική άσκηση, ενισχύεται η επαγγελματική διαπαιδαγώγηση και επιμόρφωση του ασκούμενου αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις, ο μετέπειτα ρόλος του στην αγορά εργασίας και ενημερώνεται για μελλοντικές δράσεις και εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώνονται στον χώρο της πληροφορικής και της διοίκησης επιχειρήσεων

Βασικός στόχος του προγράμματος, είναι η ενίσχυση και η επέκταση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην ανώτατη εκπαίδευση και η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου.

Οι επιμέρους στόχοι της πρακτικής άσκησης είναι:

 • η απόκτηση προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα ή και η επαγγελματική ένταξη στο χώρο που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση,
 • η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης,
 • η ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών,
 • η εξοικείωση των φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην ελληνική πραγματικότητα
 • η καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και η ενθάρρυνση της αυτενέργειας και της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
 • η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων.

 

Website