Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι υπεύθυνο για τις επαφές με τη βιομηχανία και την τελική επιλογή των φοιτητών που συμμετέχουν στο θεσμό της πρακτικής άσκησης.

Βασικός σκοπός της λειτουργίας του γραφείου είναι η αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας και η αναβάθμιση της πρακτικής άσκησης στο πανεπιστήμιο με την αναγωγή της σε ένα ανώτερο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών μέσα από την συνέργεια με όλες τις ιδρυματικές δομές που αφορούν στους φοιτητές και την ανάπτυξη της σχέσης τους με την αγορά εργασίας.

Κύριο έργο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης είναι:

  • ο συντονισμός του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων,
  • η συνέργεια με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και τις υπόλοιπες Δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
  • η ανταπόκριση της Πρακτικής Άσκησης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και
  • η αμφίδρομη επικοινωνία με τον παραγωγικό ιστό.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργεί δίαυλο σταθερής επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την ευκολότερη ένταξη των φοιτητών στο παραγωγικό σύστημα της χώρας και την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων που αποκτούν στο Πανεπιστήμιο.

Το γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων φοιτητών, όσο και για την προσέλκυση περισσότερων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης.

 

Website