Βιβλιοθήκη – Βουλή των Ελλήνων

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων είναι γενική βιβλιοθήκη με κύριο σκοπό την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου.

Στηρίζει ειδικά τους βουλευτές και τους επιστημονικούς συνεργάτες τους, καθώς και όλες τις υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, παρέχοντας πληροφόρηση σε θέματα κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, είναι ανοικτή και στο κοινό, το οποίο μπορεί να πληροφορηθεί για τη λειτουργία της Βουλής και τη νομοθετική διαδικασία, να λάβει γνώση των νομοσχεδίων και των συζητήσεων της Ολομέλειας και να μελετήσει τις συλλογές της στα αναγνωστήρια της.

 

Website