Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης (Economics and Management Engineer)

Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή συστηματικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, των επιχειρηματικών διαδικασιών αλλά και με τη μελέτη και κατανόηση όλων των τμημάτων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, ώστε να γίνουν πιο αποδοτικά και ανταγωνιστικά στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Πραγματοποιεί οικονομοτεχνικές μελέτες για τη βελτίωση, την προώθηση και αξιοποίηση της τεχνολογίας τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και των άλλων επιχειρησιακών λειτουργιών ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, με στόχο την οικονομική της ανάπτυξη.

Οι γνώσεις του μηχανικού οικονομίας και διοίκησης (γνώσεις μαθηματικών, μηχανικής, πληροφορικής, επιχειρησιακής έρευνας, διοίκησης, οικονομίας και στατιστικής), του επιτρέπουν να εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων, όπως εργοστάσια, πολυεθνικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, αλλά και σε τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία, ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής σε χρηματιστηριακές και επιχειρηματικές μονάδες, ενώ μπορεί να εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας με το δικό του τεχνικό γραφείο.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης