Υπεύθυνος Προϊόντων (Product Manager)

Υπεύθυνος προϊόντων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής marketing, τη στρατηγική προώθησης και τον σχεδιασμό της μελλοντικής ανάπτυξης των προϊόντων ευθύνης του στην αγορά, βασιζόμενος στην παρακολούθηση του ανταγωνισμού και της δυναμικής της αγοράς.

Ο υπεύθυνος προϊόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του:

  • Καταρτίζει και εισηγείται το ετήσιο Marketing Plan για τα προϊόντα ευθύνης του.
  • Αναλύει πλήρως τις τάσεις στην αγορά, συγκεντρώνοντας όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για την προώθηση των προϊόντων του, για τον ανταγωνισμό και για αναμενόμενες εξελίξεις.
  • Ενημερώνεται συνεχώς για τα προϊόντα του και για την πορεία τους στην αγορά.
  • Προτείνει τους στόχους πωλήσεων των προϊόντων ευθύνης του και συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα σχετικά στοιχεία ή προτάσεις κρίνει σκόπιμο.
  • Διατηρεί άριστη επαφή με τους καθοδηγητές κοινής γνώμης στην αγορά των προϊόντων του και με δημοσιογράφους των ΜΜΕ.
  • Εισηγείται τη μορφή και ετοιμάζει τα υλικά προώθησης.
  • Συμμετέχει στο σχεδιασμό της εισαγωγής νέας μορφής των προϊόντων ευθύνης του (μορφή, αριθμός/ποσότητα, τιμή, κλπ).
  • Εισηγείται τον τρόπο προβολής της εταιρίας σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και διοργανώνει δορυφορικές εκδηλώσεις στα πλαίσια των συνεδρίων.
  • Παρακολουθεί αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες του ανταγωνισμού.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς