Στέλεχος Διαχείρισης Πελατών (Customer Management Executive)

Στέλεχος διαχείρισης πελατών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους πελάτες και ένα διαφημιστικό γραφείο. Συντονίζει το σχεδιασμό, τη δημιουργία, την παραγωγή και την υλοποίηση μιας διαφημιστικής εκστρατείας για τον πελάτη, ενώ σε συνεργασία με τον project manager καθορίζει το βέλτιστο μίγμα τηλεόρασης, εφημερίδων, περιοδικών, social media και άλλων μέσων για τη διαφημιστική εκστρατεία.

Η διαχείριση πελατών στη διαφήμιση απαιτεί ισχυρές ικανότητες ανθρώπινης επικοινωνίας για να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με μια συχνά δύσκολη και απαιτητική πελατειακή βάση. Επιπλέον, προσελκύει άτομα με υψηλές ικανότητες προγραμματισμού, επίλυσης προβλημάτων, δημιουργικότητας, επικοινωνίας, ανάληψης πρωτοβουλιών, ηγεσίας και παρουσιάσεων.

Οι τυπικές δραστηριότητες του στελέχους διαχείρισης πελατών περιλαμβάνουν:

 • Σύντομες αναφορές και ενημερώσεις σε άλλα μέλη της εταιρείας (παραγωγή, marketing, πωλήσεις κλπ)
 • Επαφές με πελάτες, άλλα μέλη της εταιρείας και προμηθευτές
 • Παραγωγή ιδεών και έρευνα πελατών και αγορών
 • Συμμετοχή στην παραγωγή αναφορών
 • Έλεγχος της προόδου των εργασιών και τήρησης των προθεσμιών
 • Κοστολόγηση προμηθειών και projects
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών
 • Αναφορά στον account manager
 • Προετοιμασία και έλεγχος τιμολογίων
 • Διατήρηση πληροφοριών για projects και πελάτες
 • Συνδρομή στην προετοιμασία εταιρικών παρουσιάσεων σε πελάτες

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.