Υπεύθυνος Προώθησης Πωλήσεων (Sales Promotion Executive)

Υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών που παράγονται από εταιρείες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες και γενικότερα οικονομικές μονάδες.

Ο υπεύθυνος πωλήσεων έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη όλων εκείνων των δραστηριοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου η επιχείρηση να διαθέσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της στην αγορά, ώστε να αγοράζονται από τους καταναλωτές-πελάτες. Οι ενέργειες αυτές αφορούν την έρευνα των αναγκών των καταναλωτών, το σχεδιασμό προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, την προβολή και την προώθηση των προϊόντων που παράγει η επιχείρηση καθώς και την πώληση και διανομή τους.

Ουσιαστικά δρα ως ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της εταιρείας και των υπαρχόντων και δυνητικών πελατών και θεωρείται ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στη χάραξη και υλοποίηση των διαφημιστικών εκστρατειών καθώς συνεργάζεται στενά με τα στελέχη διαχείρισης πελατών.

Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται:

 • θέσπιση αντικειμενικών στόχων για το πρόγραμμα πωλήσεων της επιχείρησης και το σχεδιασμό τρόπων για την επίτευξή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς στην οποία απευθύνεται.
 • διαχείριση έργου και τήρηση προθεσμιών με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.
 • διατήρηση σχέσεων με τους υπάρχοντες πελάτες μέσω τακτικών επισκέψεων
 • διεξαγωγή έρευνας αγοράς για να διαπιστώσει το είδος και τη φύση των προϊόντων που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών-πελατών της επιχείρησης.
 • συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης, όπως είναι του Marketing, της Παραγωγής, της Διοίκησης Προσωπικού, της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης κ.ά., με σκοπό τον καθορισμό των γενικότερων στρατηγικών προσανατολισμών της επιχείρησης.
 • ενημέρωση όσων εμπλέκονται στην προώθηση πωλήσεων.
 • διοικητική υποστήριξη στις εμπλεκόμενες ομάδες.
 • διατήρηση επαφών με πελάτες για παραγγελίες και διαπραγματεύσεις όρων πώλησης.
 • επίσκεψη σε δυνητικούς πελάτες με στόχο την παρουσίαση προϊόντων/υπηρεσιών και την κατάκτηση νέων αγορών.
 • συλλογή πληροφοριών για πελάτες, αγορά και ανταγωνισμό.
 • εταιρική εκπροσώπηση σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις.
 • συμβουλευτικό ρόλο σε νέα προϊόντα / υπηρεσίες υπό παραγωγή, ανάπτυξη προϊόντων και προτάσεις ειδικής προώθησης.
 • επισκέψεις σε τόπους λιανικής και χονδρικής πώλησης.
 • έλεγχος ποσοτήτων προϊόντων στα ράφια/αποθήκες των πελατών.
 • καταγραφή πωλήσεων, τήρηση αρχείου πωλήσεων και παραγγελιών και ενημέρωση της υπόλοιπης ομάδας πωλήσεων καθώς και του sales manager.
 • ανατροφοδότηση της διοίκησης με μελλοντικές τάσεις της αγοράς.
 • συμμετοχή στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ιδεών για προωθητικές εκστρατείες marketing.

Η προώθηση πωλήσεων αποσκοπεί να αυξήσει τις πωλήσεις ή τη χρήση των προϊόντων/υπηρεσιών με την παροχή επιπρόσθετων κινήτρων σε στοχευμένους πελάτες (πχ πελάτες λιανικής, επισκέπτες εκθέσεων, πελάτες άμεσου marketing, αναγνωστικό κοινό, χρήστες διαδικτύου), συνεργάτες δικτύων marketing και στους εργαζομένους της εταιρείας.

Προσωπικές Δεξιότητες

Ο υπεύθυνος προώθησης πωλήσεων απαιτείται να διαθέτει οργανωτικές, επικοινωνιακές και διοικητικές ικανότητες, άνεση και ευελιξία στις δημόσιες σχέσεις, να έχει αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης και ικανότητες ενθάρρυνσης και προτροπής των συνεργατών του για καλύτερες πωλήσεις. Πέρα από τις ικανότητες στη διαχείριση ανθρώπων, οι επαγγελματίες των πωλήσεων πρέπει να έχουν υψηλές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, αναλυτικής σκέψης, παρουσίασης, εργασίας σε ομάδες, επικοινωνίας καθώς και ανάληψης πρωτοβουλιών.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών