Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (1004)

Ethniko & Kapodistriako Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα νεοσύστατο τμήμα, του οποίου η λειτουργία ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το νέο αυτό τμήμα έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα τμήματα του ΕΚΠΑ, προσφέροντας ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και φιλοδοξεί να:

  • παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της ναυτιλίας και των μεταφορών.
  • εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.
  • αναπτύξει διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα αξιοποιώντας τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνή προσανατολισμό.

Το συγκεκριμένο τμήμα εξειδικεύεται στον διεπιστημονικό τομέα της ναυτιλίας και των μεταφορικών συστημάτων καθώς και σε ένα ευρύτερο πλέγμα γνωστικών αντικειμένων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον ναυτιλιακό κλάδο. Βασικός στόχος του τμήματος είναι η υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση καθώς επίσης και η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία.

Το Τμήμα λειτουργεί σε μία γεωγραφική περιοχή με ένα σύμπλεγμα αναπτυσσόμενων λιμένων, οι οποίοι είτε περιλαμβάνονται σε αυτήν είτε γειτνιάζουν με αυτήν και σε συνδυασμό με την ποιότητα σπουδών που παρέχει, το καθιστούν τμήμα υψηλής ζήτησης.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας θα είναι σε θέση να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ναυτιλίας.

Παράλληλα θα έχουν την δυνατότητα να εργαστούν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων. Επίσης στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών, όπως αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων.

Το προσεχτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα σπουδών του επιδιώκει τη παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικών με τις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων του γνωστικού του χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, στη χρηματοοικονομική, στο μάρκετινγκ, τη λογιστική, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τις ποσοτικές μεθόδους και το ναυτικό δίκαιο, την οργάνωση και διοίκηση λιμένων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων, την υποστήριξη (logistics) λιμένων και ναυτιλίας, τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών και πλήθος άλλων μαθημάτων περί τους λιμένες και τη ναυτιλία.

Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Τέλος, οι φοιτητές/ φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Website