Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (150)

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1990-91.

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, ώστε να εκπαιδευτούν οικονομολόγοι με διεπιστημονική κατάρτιση και ευρύτερη δυνατότητα κατανόησης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Οι επαυξημένες αυτές γνώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες σήμερα, που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομία της είναι τμήμα της ζώνης του ευρώ και γενικότερα, λειτουργεί στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Συγκριτικά με τα παρεμφερή τμήματα Ευρωπαϊκών Σπουδών, το ΔΕΟΣ διαφέρει, καθώς καλλιεργεί την Οικονομική Επιστήμη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και δευτερευόντως άλλες συναφείς επιστήμες, όπως Πολιτική, Νομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

Η υψηλή στάθμη των σπουδών στο τμήμα συνάγεται και από το γεγονός ότι οι πτυχιούχοι του τμήματος γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, κάποια από τα οποία είναι από τα κορυφαία του κόσμου. Tο επιστημονικό προσωπικό του έχει υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή ακαδημαϊκό κόσμο του χώρου του.

Στα πλαίσια των προπτυχιακών σπουδών, υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης εξειδίκευσης σε μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:

  • Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική
  • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Ο μικρός σχετικά αριθμός εισαγομένων κάθε χρόνο στο τμήμα επιτρέπει την χρήση των πλέον ενδεδειγμένων εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως είναι η οργάνωση φροντιστηρίων σε επιλεγμένα μαθήματα, οι Συζητήσεις κατά Ομάδες (tutorials), οι γραπτές εργασίες και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται κυρίως με διαλέξεις, κατά τις οποίες οι διδάσκοντες αναλύουν τη διδακτέα ύλη, όπως περιγράφεται στον κανονισμό σπουδών και καλύπτεται από τη σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Στην πρώτη διάλεξη διανέμεται περιγραφή της διδακτέας ύλης και των σχετικών βοηθημάτων.

Τα βοηθήματα ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση του μαθήματος, γενικά όμως περιλαμβάνουν κυρίως εγχειρίδια στο πρώτο και δεύτερο έτος, ενώ από το τρίτο και κυρίως στο τέταρτο έτος στα βοηθήματα συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε και επιστημονικά άρθρα.

Πέραν των υποδομών του Πανεπιστημίου σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, το ΔΕΟΣ διαθέτει το δικό του πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο (EUROLAB), στο οποίο οι φοιτητές μπορούν να κάνουν στατιστικές αναλύσεις, να αναζητήσουν πληροφορίες στο internet κλπ.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΟΣ έχουν πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης καθώς η κατάρτιση που προσφέρει το τμήμα δίνει στους αποφοίτους ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Οι απόφοιτοί έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων οικονομολόγων, γιατί μπορούν να καταλάβουν θέσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις της Ελλάδας με χώρες του εξωτερικού.

Επιπλέον, μπορούν να απασχοληθούν σε ερευνητικά κέντρα με αντικείμενο τις διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε Διεθνείς Οργανισμούς. Οι προοπτικές σταδιοδρομίας ενισχύονται σημαντικά, όταν συνοδεύονται από εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Συγκεκριμένα ως οικονομολόγοι με επιπλέον διεπιστημονικές γνώσεις εργάζονται και σταδιοδρομούν σε τράπεζες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στον δημόσιο τομέα, διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ πολλοί συνεχίζουν την πορεία τους με μεταπτυχιακές σπουδές που τους οδηγούν σε ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε το τμήμα για την απασχόληση των πτυχιούχων του, το ένα τρίτο περίπου των απασχολούμενων πτυχιούχων εργάζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε τράπεζες.

Οι περισσότεροι από τους υπολοίπους εργάζονται στο ελληνικό δημόσιο, σε εταιρείες συμβούλων, σε εμπορικές επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και τεχνικές εταιρείες, σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Website