Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Anoikto Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΣτο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης ορίζονται τα 4 ακαδημαϊκά έτη, ενώ για την απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς 12 μαθήματα (Θεματικές Ενότητες).

Αποστολή Τμήματος

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η ανάπτυξη της νέας οικονομίας έχουν συμβάλει στη ζήτηση, εκ μέρους των σύγχρονων οικονομικών μονάδων, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να αναλύει, συνθέτει και ενεργεί στις πολύπλοκες συνθήκες που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σκοπός του προγράμματος λοιπόν είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους αποφοίτους του Τμήματος, σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών κατά τρόπο ώστε να καταστεί αποδοτικότερη η συμβολή τους στη λειτουργία των φορέων αυτών και να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της εκάστοτε επιχείρησης ή του οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει στελέχη που να συνδυάζουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις απαραίτητες στη διοίκηση σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, ικανά να:

  • χρησιμοποιούν στατιστικές και οικονομικές μεθόδους για να αναλύσουν τις εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • αντιλαμβάνονται τις επιρροές και αλληλεπιδράσεις μεταξύ οικονομικής συγκυρίας, χρηματοδοτικών δυνατοτήτων, κυβερνητικής πολιτικής και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην εθνική όσο και διεθνή διάστασή τους.
  • συμβάλλουν καθοριστικά στην καταλληλότερη και οικονομικά αποδοτικότερη οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • ενεργούν με αυτοπεποίθηση ως εξειδικευμένοι σύμβουλοι ΜΜΕ, πολυεθνικών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών κτλ.
  • αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες σε τυχόν τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν το γρήγορα εξελισσόμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.
Website