Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) – ΤΕΙ Πειραιά (έχει καταργηθεί)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τετραετούς φοίτησης, η οποία χωρίζεται σε επτά (7) εξάμηνα μαθημάτων και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Προκειμένου ένας φοιτητής να ανακηρυχθεί πτυχιούχος, έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, να πραγματοποιήσει επιτυχώς την πτυχιακή εργασία καθώς και την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα μετά το έβδομο εξάμηνο σπουδών.

Πρακτική Άσκηση

Προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής άσκησης είναι ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει το έβδομο εξάμηνο σπουδών, να μην οφείλει περισσότερα από 12 μαθήματα και να έχει περάσει τα μαθήματα ειδικότητας.

Για το τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας τα μαθήματα ειδικότητας είναι:

  • Τουριστική Εκπαίδευση
  • Τουριστικό Δίκαιο
  • Τουριστική Κοινωνιολογία
  • Τουριστική Οικονομία
  • Τουριστική Ναυτιλία
  • Εργασιακές Σχέσεις στον Τουρισμό
  • Ναυτιλιακό Δίκαιο
  • Ξενοδοχειακή Λογιστική

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Μικροοικονομική
Αρχές Χρηματοοικονομική Λογιστικής
Ιδιωτικό Δίκαιο
Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη
Αρχές Τουρισμού

2ο Εξάμηνο

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Μακροοικονομική
Δημόσιο Δίκαιο
Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό Η/Υ
Τουριστική Πολιτική

3ο Εξάμηνο

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
Αρχές Μάρκετινγκ
Επιχειρησιακή Έρευνα
Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

4ο Εξάμηνο

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης
Δημόσιες Σχέσεις
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Τουριστική Εκπαίδευση
Τουριστικό Δίκαιο
Τουριστική Κοινωνιολογία

5ο Εξάμηνο

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Τουριστική Οικονομία
Τουριστική Ναυτιλία
Πολιτιστικές Επιρροές στον Τουρισμό
Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδος

6ο Εξάμηνο

Βάσεις Δεδομένων
Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη
Εργασιακές Σχέσεις στον Τουρισμό
Πολιτικές Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού
Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Διαπoλιτισμικό Management

7ο Εξάμηνο

Ναυτιλιακό Δίκαιο
Ξενοδοχειακή Λογιστική
Αγγλική Τουριστική Ορολογία
Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς
Ευρωπαϊκές Πολιτικές στον Τουρισμό

8ο Εξάμηνο

Πρακτική Άσκηση