Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας – ΤΕΙ Αθηνών (έχει καταργηθεί)

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoΗ Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (ΔΜΥΠ) αποτελεί μια από τις τρεις εισαγωγικές κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Αθήνας.

Η ΔΜΥΠ διαθέτει ξεχωριστό αριθμό εισακτέων φοιτητών με διακριτό κωδικό επιλογής κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και έχει πρόγραμμα σπουδών με βάση το γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Επιπλέον διαθέτει, ως Εισαγωγική Κατεύθυνση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ένα σύγχρονο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και υψηλού επιπέδου καθηγητές που διασφαλίζουν την εκπαίδευση στη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στους φοιτητές της που στοχεύουν στην επιστημονική και επαγγελματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας.

Οι πτυχιούχοι της διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ενός σύγχρονου διοικητικού στελέχους (manager), που γνωρίζει σε βάθος τις λειτουργίες της διοίκησης-διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η εξάμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση στις εν λόγω υπηρεσίες των συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας τους προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτημα στην εύρεση εργασίας.

Website