Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)

Alexandreio TEI Thessalonikis - Oikonomologos.gr - logoΗ Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Βόρεια Ελλάδα που περιέχει εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού.

Βρίσκεται λίγο έξω (15 χλμ.) από την Θεσσαλονίκη, στη Σίνδο, μαζί με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Το περιεχόμενο σπουδών της Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των οικονομικών, κοινωνικών και φυσικών επιστημών με εξειδίκευση:

 • Στη διοίκηση όλων των λειτουργικών και παραγωγικών τομέων των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Στις λειτουργίες διοίκησης των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών, των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων και οργανισμών του κλάδου
 • Στη διοίκηση των τουριστικών τομέων ή υπηρεσιών των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων που, πέρα των άλλων κλάδων, δραστηριοποιούνται και στον τουρισμό (π.χ αεροπορικές εταιρείες, ναυτιλιακές, σιδηροδρομικές, συνεδριακά κέντρα, εταιρείες τροφοδοσίας και εκδηλώσεων)

Η κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας έχει ως αποστολή να προάγει τη μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους φοιτητές του, τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Για την επίτευξη της αποστολής του το τμήμα επιδιώκει, μεταξύ άλλων:

 • Την εφαρμογή νέων τεχνολογικών και εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να καθίσταται ανταγωνιστικό και να καθιστά ανταγωνιστικούς τους απόφοιτους του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον
 • Την επικοινωνία του τμήματος με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του και ιδιαίτερα με τις μονάδες και φορείς του τουριστικού κλάδου
 • Τη συνεργασία με τα άλλα εκπαιδευτικά τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού για την ανταλλαγή φοιτητών και τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών και τη σύμπραξη για ερευνητικούς σκοπούς.
 • Τη διαρκή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να επιτυγχάνεται η επαγγελματική προσαρμοστικότητα των αποφοίτων στις σύγχρονες επιχειρησιακές και κλαδικές ανάγκες των τουριστικών μονάδων και φορέων
 • Την ταχεία προσαρμογή του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ώστε να ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται επαγγελματικά είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και τουριστικά γραφεία.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του τμήματος δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

 • Στο διοικητικό τομέα ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης, του φορέα ή του οργανισμού που εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο, ώστε να καθοδηγούν, να επιτηρούν και να θέτουν τα πλαίσια λειτουργίας των παραγωγικών συμπλεγμάτων των παραπάνω μονάδων
 • Στον παραγωγικό τομέα του εφοδιασμού όπου απασχολούνται στη διαχείριση (παραγγελία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων
 • Στον τομέα της παραγωγής, στον οποία δραστηριοποιούνται στη διοίκηση δωματίων, ορόφων, τροφίμων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών
 • Στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Στον τομέα του μάρκετινγκ όπου δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση των προϊόντων των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών μονάδων.
 • Στον προγραμματισμό, υλοποίηση και έλεγχο του κρατικού σχεδιασμού στον τουρισμό και στις μονάδες του τουριστικού κλάδου.
 • Στο συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών τουρισμού καθώς και τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων
 • Στην κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων
Website