Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων – Πανεπιστήμιο Πατρών (561)

Panepistimio Patron - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (ΔΕΑΠΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Αγρίνιο, ιδρύθηκε το 1998 και παρέχει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση με στόχο την επαρκή προετοιμασία τους για τη στελέχωση ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών του αγροτικού και μεταποιητικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

Αποστολή Τμήματος

Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, την παραγωγή, την μεταποίηση και την πώληση/διάθεση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με ιδιαίτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών και την ανάπτυξη νέων μοντέλων αγροτικής επιχειρηματικότητας στη βάση ορθολογικής αξιοποίησης των φυσικών και ανθρώπινων πόρων και της καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής.

Συνδυάζει γνώσεις, οικονομικού, επιχειρηματικού και γεωπονικού περιεχομένου, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μονάδων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα και είναι απαραίτητες για την κατανόηση, ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών επιχειρήσεων και γενικότερα της Αγροτικής Οικονομίας.

Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Οικονομικά (Μικροοικονομία-Μακροοικονομία), Αγροτική Οικονομία και Πολιτική, Συνεταιριστική Οικονομία και Ανάλυση Τιμών.
 • Management (Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διοίκηση Παραγωγής).
 • Marketing (Αρχές Μάρκετινγκ, Στρατηγική Μάρκετινγκ, Διεθνές Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά Καταναλωτή).
 • Περιφερειακή και Διεθνής Ανάπτυξη των Αγροτικών Επιχειρήσεων, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Θεωρία Λήψης Αποφάσεων, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα, Επιχειρησιακή Έρευνα.
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Γενική Χρηματοοικονομική Λογιστική, Κοστολόγηση & Λογιστική Κόστους: Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Διοίκηση).
 • Δίκαιο (Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο).
 • Γεωργία, Συντήρηση και Ασφάλεια Τροφίμων, Διαχείριση Περιβάλλοντος.
 • Μαθήματα Βασικών Επιστημών (μαθηματικά, στατιστική, πληροφορική και χημεία)

Το τμήμα διαθέτει τέσσερα θεσμοθετημένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά εργαστήρια τα οποία υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων μπορούν να γίνουν μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και απολαμβάνουν όλα τα επαγγελτικά δικαιώματα των μελών του επιμελητηρίου, ενώ όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν:

 • Στον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτούς του πρωτογενή τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων
 • Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες )
 • Σε οργανισμούς και συνεταιρισμούς
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργώντας δικές τους επιχειρήσεις
 • Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
 • Ως εισηγητές σε προγράμματα κατάρτισης
Website