Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (1005)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του ΕΚΠΑ στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και σύγχρονης επιχειρηματικής προσέγγισης σχετικά με τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης, όπως το Μάνατζμεντ, η Στρατηγική, τα Χρηματοοικονομικά, το Μάρκετινγκ, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, η Ψηφιακή Επικοινωνία, η Λογιστική, η Επιχειρησιακή Έρευνα, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Εκτός από τα μαθήματα κορμού, το πρόγραμμα σπουδών συμπληρώνουν τα μαθήματα επιλογής από πλήθος αντικειμένων που προσφέρει το ΕΚΠΑ, αλλά και τα μαθήματα κατεύθυνσης που ολοκληρώνουν την επιστημονική κατάρτιση των σπουδαστών.

Οι φοιτητές επιλέγουν μεταξύ τριών σύγχρονων κατευθύνσεων σπουδών:

  • Χρηματοοικονομική
  • Εμπορική Διοίκηση (Marketing) & Ψηφιακή Επικοινωνία, και
  • Επιχειρηματική Πληροφορική και Αναλυτική (Business Informatics and Analytics).

Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί να ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών (οκτώ (8) εξάμηνα). Στα πρώτα δύο έτη οι φοιτητές παρακολουθούν μόνο υποχρεωτικά μαθήματα ενώ στο τέλος του 2ου έτους, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν.

Στο 3ο έτος οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα της κατεύθυνσης καθώς και τα εναπομείναντα υποχρεωτικά. Στο 4ο έτος, οι φοιτητές παρακολουθούν τα εναπομείναντα μαθήματα κατεύθυνσης και τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα ενώ παράλληλα επιλέγουν τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής από σχετικό κατάλογο μαθημάτων.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την επιχειρηματικότητα και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες στη θερμοκοιτίδα του Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, να γνωρίσουν από μέσα μια επιχείρηση μέσω της πρακτικής άσκησης σε μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και να εντρυφήσουν στα μυστικά της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, των χρηματικών πόρων και των επενδύσεων.

Πρακτική άσκηση είναι η ευκαιρία που δίνεται σε φοιτητές στο πλαίσιο των σπουδών τους, για την εφαρμογή ακαδημαϊκών γνώσεων σε περιβάλλον εργασίας δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στόχος είναι η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας προωθώντας την ουσιαστικότερη αφομοίωση της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής γνώσης, την εξοικείωση των φοιτητών με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και την ομαλότερη μετάβαση των συμμετεχόντων φοιτητών και φοιτητριών από τον ακαδημαϊκό χώρο στο χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν επαγγελματική εμπειρία συνδέοντας τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις με την πρακτική εφαρμογή. Η σύνδεση των συμμετεχόντων με την παραγωγική διαδικασία, συμβάλλει στον καλύτερο επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

Πτυχιακή Εργασία

Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να εκπονούν διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία θα έχει ως προαπαιτούμενο την παρακολούθηση του μαθήματος «Ερευνητικές μέθοδοι» και θα μετράει για δύο μαθήματα επιλογής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Γενικές Αρχές Διοίκησης

2ο Εξάμηνο

Οικονομικά των Επιχειρήσεων
Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική
Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ηγεσία
Αστικό Δίκαιο

3ο Εξάμηνο

Στατιστική για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εμπορική Διοίκηση
Βάσεις Δεδομένων
Εμπορικό Δίκαιο

4ο Εξάμηνο

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία & Ποσοτικές Μέθοδοι
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
Στρατηγική των Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

5ο Εξάμηνο

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικότητα
Επιχειρησιακή Έρευνα

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση

Κατεύθυνση Εμπορικής Διοίκησης & Ψηφιακής Επικοινωνίας

Στρατηγική Εμπορικής Διοίκησης
Συμπεριφορά Καταναλωτή

Κατεύθυνση Επιχειρηματικής Πληροφορικής & Αναλυτική

Ανάπτυξη Λογισμικού
Ανάλυση Απαιτήσεων και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

6ο Εξάμηνο

Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής
Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων
Τραπεζικό Δίκαιο και Δίκαιο Αγορών

Κατεύθυνση Εμπορικής Διοίκησης & Ψηφιακής Επικοινωνίας

Έρευνα Αγοράς
Διαχείριση Επωνυμίας

Κατεύθυνση Επιχειρηματικής Πληροφορικής & Αναλυτική

Γραμμικά Μαθηματικά
Επιχειρηματική Νοημοσύνη και Αναλυτική

7ο Εξάμηνο

Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Χρηματοοικονομικά Υποδείγματα
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Εναλλακτικές και Θεσμικές Επενδύσεις

Κατεύθυνση Εμπορικής Διοίκησης & Ψηφιακής Επικοινωνίας

Διοίκηση Πωλήσεων
Ψηφιακή Εμπορική Διοίκηση
Διαφήμιση και Επικοινωνία

Κατεύθυνση Επιχειρηματικής Πληροφορικής & Αναλυτική

Προγραμματισμός Διαδικτύου
Τεχνητή Νοημοσύνη και Διοίκηση
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

8ο Εξάμηνο

Επιχειρηματική Ηθική και Κοινωνική Ευθύνη
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής

Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Κατεύθυνση Εμπορικής Διοίκησης & Ψηφιακής Επικοινωνίας

Νοημοσύνη Εμπορικής Διοίκησης

Κατεύθυνση Επιχειρηματικής Πληροφορικής & Αναλυτική

Πληροφοριακά Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Μαθήματα Επιλογής

Εκτός των μαθημάτων τα οποία είναι υποχρεωτικά σε κάθε κατεύθυνση, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει πέντε (5) μαθήματα είτε από τα μαθήματα των άλλων δύο κατευθύνσεων που δεν έχει επιλέξει, είτε από συγκεκριμένα μαθήματα του καταλόγου που ακολουθεί, μερικά από τα οποία προσφέρονται σε άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Εργασιακές Σχέσεις
Διαχείριση Κρίσεων και Αλλαγών
Δημιουργία Νέας Επιχείρησης
Διαχείριση Καινοτομίας
Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας
Χρηματοδότηση Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
Τραπεζική Διοίκηση
Χρήμα και Τράπεζες
Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας
Επενδύσεις Αξίας
Ο Θεσμός της Ασφάλισης και η Ασφαλιστική Τεχνική
Ερευνητικές Μέθοδοι
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Διεθνής Εμπορική Διοίκηση
Εμπορική Διοίκηση Υπηρεσιών
Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ
Ιστορία των Επιχειρήσεων
Εμπορική Διοίκηση ΜΜΕ
Οργάνωση και Πολιτική ΜΜΕ
Τεχνητή Νοημοσύνη
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
Οικονομία και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας
Οργάνωση και Διοίκηση στον Αθλητισμό
Ψυχολογία του Διαδικτύου
Διοίκηση Έργου
Πτυχιακή Εργασία