Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) (1005)