Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) (1655)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με έδρα το Ηράκλειο, αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί 4 έτη (8 εξάμηνα), ενώ από το 3ο έτος (5ο εξάμηνο) οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δύο (2) προχωρημένων κατευθύνσεων:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)
  • Διοίκηση Τουρισμού (ΔΤ)

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τουρισμού, του μεγαλύτερου τομέα της ελληνικής οικονομίας σήμερα.

Το νεοσύστατο Τμήμα είναι το μοναδικό στην Κρήτη που προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στον τουρισμό, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα ετών των φορέων και επιχειρήσεων του νησιού, για παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών στον τουρισμό. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι σύγχρονο, καινοτόμο και δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα παρέχει στους φοιτητές του όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν μία επιτυχημένη καριέρα σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Πιο συγκεκριμένα έχει αποκτήσει ικανότητες για να:

  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας ίδρυσης και επέκτασης επιχειρήσεων, καθώς και μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων.
  • Ασχολείται με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην τουριστική οικονομία και ειδικότερα στην παραγωγή και διάθεση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης με την άσκηση διοίκησης στις διάφορες τουριστικές μονάδες και τουριστικά γραφεία.
Website